SVČ RADOVÁNEK

Petřínská 115/43, 326 00 Plzeň 2-Slovany-Lobzy

SVČ RADOVÁNEK

Husova 28, 301 00. Plzeň 3 - Střed

CÍRKEVNÍ ZŠ a SŠ

Táborská 28, 32600 Plzeň 2 -Slovany