Kontaktní údaje

Středisko volného času RADOVÁNEK
Pallova 52/19, Východní Předměstí
301 00 Plzeň

IČO: 69977836

Bankovní spojení:
ČSOB Plzeň, č. ú. 256488599/0300

Kontaktní osoby
Mgr. Lucie Štvánová
head coach
tel: +420 733 127 128 
tel: +420 777 495 747
email: stvanova@radovanek.cz

Mgr. Kateřina Veselá
tel: +420 777 495 731
email: vesela@radovanek.cz

PŘIHLÁŠKY – https://radovanek.cz/