Summer Cheer Camp 23.-27.8.2021

Tradiční letní tábor zaměřený na cheerleading. Stunty a akrobacie budou přímo věnované jednotlivým Levelům a přizpůsobené výkonnosti účastníků a jejich individuálním požadavkům.

Program:
Specializace na prvky cheerleadingu.
Stunty a pyramidy L1 – L5
Akrobacie, pokřik, skoky, tanec a výlety po okolí.

Areál:
Tábor bude probíhat v prostorách SVČ RADOVÁNEK.

Stravování:
Oběd z restaurace
Celodenní pitný režim
Svačiny vlastní…pěkně z domova 🙂

Doporučujeme kapesné na drobnosti.

Dokumenty potřebné k odevzdání v den nástupu na tábor – Lékařské potvrzení, Nástupní list, Přihláška a kopie kartičky pojištěnce.

Termín: 23.08.2021 – 27.08.2021
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Plzeň
Věk: 5-18 let
Cena: 2000 Kč