Summer Cheer Camp 2024 – Plzeň

Tradiční letní tábor zaměřený na cheerleading. Stunty a akrobacie budou přímo věnované jednotlivým Levelům a přizpůsobené výkonnosti účastníků a jejich individuálním požadavkům.

Termín: 19.08.2024 – 23.08.2024

Věk: 6 – 15 let

Cena: 2.500,-

Program:
Specializace na prvky cheerleadingu
Stunty a pyramidy L1 – L4
Akrobacie, pokřik, skoky, tanec a výlety po okolí.

Místo konání:
Městská hala Krašovská Plzeň a SVČ RADOVÁNEK, Husova 28

Stravování:
Oběd z restaurace
Celodenní pitný režim

Cena: 2.500,- Kč

Přihlášky na https://www.radovanek.cz/tabory

Doporučujeme kapesné na drobnosti.

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. Částečná úhrada poplatku ve výši 1000 Kč je splatná do 20 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen minimálně 30 dnů před zahájením tábora. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ RADOVÁNEK vyhrazuje právo dát možnost účasti dalším zájemcům.